Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka oluşumların; hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir.

Görsel kimlik; bir ürünün, hizmetin, fikrin veya şirketin tüm görsel ve malzeme özelliklerinden oluşan bir settir ve şirketi farklı kılan ve tüm unsurların tek tip görsel birliğini yaratır. Görsel kimliğin amacı, şirketlerin piyasada avantaj elde etmelerini, geliştirmelerini ve sürdürmelerini sağlamaktır.

Her şirketin kendine ait bir kimliği vardır ve bu görsel setler şık, profesyonel ve kavramsal olarak açık bir şekilde sunulmalıdır.

Everest Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Dijital Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.