BT Güvenlik

Veri Depolama

Tasarım

Yazılım

GÜVENLİK

Ağ güvenliği, ağınıza yetkisiz erişimi izlemek ve önlemek için BT ağınızın ve kaynaklarınızın yanlış kullanımı, değiştirilmesi veya reddedilmesine neden olabilecek politikaların ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasıdır.

KOBİ’ler genellikle daha büyük kuruluşların BT kaynaklarından yoksun oldukları için özellikle risk altındadırlar çünkü ağ güvenliği, işinizi günümüzün karmaşık İnternet tehditlerinden korumak için yeterli olmayabilir.

Yedekleme

Şirketler her gün yeni bir uygulamayı kurumsal altyapısının bir parçası haline getiriyor. Şirketlerde kullanıcı sayısının artmasına bağlı olarak depolama ihtiyacı da iş hacmine paralel olarak artar. Depolama yönetimi hizmeti ile kurumların ihtiyaçları en verimli şekilde karşılanır, riskler, değişiklikler ve boşa harcanan kapasiteler dikkate alınarak yedekleme işlemleri gerçekleştirilir. Depolama yönetimi alanında uygulanan doğru hizmet, en az çabayla en iyi depolama hizmetlerine ulaşmanızı sağlar.

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka oluşumların; hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir.

Müşteri
Alt Yapı Kurulum
Logo Tasarımı
Web Sitesi
Anlaşmalı Müşteri

REFERANSLAR_

d

Strateji + -

İhtiyaç olan çözüme; uygun maliyetler ve doğru strateji ile ulaşmak

Projelendirme + -

Stratejiye en uygun ve kullanıcı dostu proejeler oluşturmak

Uygulama + -

İş akışı aksatılmadan projeyi uygulamak

Raporlama + -

Proje öncesi ve sonrası için raporlar oluşturmak

Everest Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Dijital Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.